Ръководителят – колега или опонент

В процеса на мотивиране, ключова роля играе прекият ръководител. Точно поради тази причина е много важно неговото сърцато участие в повишаване благополучието на служителите. На теория, всичко е ясно. На практика, обаче, се получава едно малко, но понякога повратно недоразумение, а именно възприемането на ръководителя като опонент. Съществува и заблудата у някои ръководители, че кадърните служители в екипите им са техни „врагове” и застрашават местата им в организацията. За втория случай няма да изкажа мнението си, за сега.

Трансформирането на разбирането, че шефа е „от лошите” е доста често срещан и интересен проблем. Реакцията на повечето служители, когато разберат, че трябва да се видят с ръководителя си или дори по-лошо, получат обаждане от него да се явят, също е интересно явление. Стресът е голям. Има малка част от хората, които работят изключително успешно в стресови ситуации, но повечето не го правят. Най-вероятно и двата типа не се чувстват добре под напрежение. Затова е добре всички да разберат, че ръководителят е приятел на работното място. Той е колега с право да взема решения и носи пълната отговорност за тях.

Как да намалим стреса при комуникацията ръководител – служител?

За да се подобри работната комуникация между различните йерархични нива и да се повиши мотивацията на служителите е хубаво да се предприемат следните действия, разбира се, инициатор на които е ръководителят:

1. Разчупване на предразсъдъка „шеф – подчинен”.
По-продуктивно е мениджърът на екипа да е близо до служителите си. Няма нищо срамно в това. Доста често се случва, когато някой от екипа бъде издигнат в йерархията, да се отдели в самостоятелен кабинет и да си придава излишна важност. Това създава една изкуствена граница, която може да се окаже сериозна спънка в производителността на хората в организацията. Хората работят за и с други хора. Те не работят за името на табелката, на входа на компанията. Те ще помогнат в постигането на целите на колегите си, на мениджърите си, защото и те са хора като тях, те са хората до тях. Успешният „шеф” е този, който взема решения, разпределя задачите на правилните изпълнители и е добър колега в решаването им. Истинският шеф приема хората според качествата им. Той не смята, че всички са нещо по-малко от него, само защото той е шефа.

2. Подобряване на градивния диалог между служителите и ръководителите.
Това може да се постигне чрез споделянето между служители и ръководители на виждания и идеи относно работния процес като цяло или по конкретна задача. Подходящо за целта е организирането на работни дискусии или определянето на време, в което служителите са добре дошли да изложат предложенията си, съвсем спокойно. Важно при този вид комуникация е, че тя трябва да бъде градивна и да води след себе си решения и действия. Само тогава може да се превърне в силен мотиватор за служителите. Ако бъдат провеждани дискусии чисто формално и след взети взаимно решения, ръководството промени неоснователно позицията си и пренебрегне мнението на служителите, или последват негативни последствия за някой от осмелилите се да изкажат вижданията си – това ще има трайно демотивиращ ефект върху работещите в организацията.

3. Премахване на границата „ръководител – служител”.
При работната комуникация, служителите трябва да могат съвсем спокойно да намират ръководителите си. Доста полезна практика е, преките мениджъри да работят в една и съща стая с екипите си. Нелогично е да приемаш шефа си като колега, ако ти се налага да си записваш предварително среща с него, трудно е да бъде открит или без обективна причина те отпраща, когато най-накрая се добереш до него. Разбира се, има случаи в които ръководителят е длъжен да използва силата на властта си, но това трябва да е изключение, а не практика. По-добрата сила за управление на хората е силата на авторитета.

Когато в един екип има силен, авторитетен колега, той се превръща в лидер. А когато този силен, авторитетен колега, лидер е шефа, това е най-добрият и печеливш вариант за всяка организация.

Автор: Константин Георгиев

Очаквайте още публикации на тема: Мотивация.

 
*В публикацията са използвани снимки от RGBStock.com и www.fredberinger.com.

.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>