Двата вида страдание

От Mr. Self Development Съществуват два вида страдание. Страдание от дисциплина и страдание от съжаление. Болката от дисциплината ще ти сбъдне…

Read more